رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تلگرام مسدود نمی شود

فوری / تلگرام مسدود نمی شود فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی: تلگرام مسدود نمیشود فعلا تصمیمی در رابطه با انسداد تلگرام اتخاذ نشده تاریخی برای مسدود کردن تلگرام مطرح نشده

فوری / تلگرام مسدود نمی شود

فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی:
تلگرام مسدود نمیشود
فعلا تصمیمی در رابطه با انسداد تلگرام اتخاذ نشده
تاریخی برای مسدود کردن تلگرام مطرح نشده