رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ویدیو مراسمی در مرکز خرید برج سلمان در مشهد

ویدیو مراسمی در مرکز خرید برج سلمان در مشهد امروز خبر رسید معاون مدیر کل و رییس اداره ارشاد مشهد به دلیل جریحه دار کردن عفت عمومی، عدم رعایت قوانین مربوطه (در این مراسم) بازداشت شدند

ویدیو مراسمی در مرکز خرید برج سلمان در مشهد

امروز خبر رسید معاون مدیر کل و رییس اداره ارشاد مشهد به دلیل جریحه دار کردن عفت عمومی، عدم رعایت قوانین مربوطه (در این مراسم) بازداشت شدند


جدیدترین خبرها