رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معده انسان وقتی خالی باشد، جمع می شود و چین و چروک هایی در مخاط معده ایجاد می شود،

معده انسان وقتی خالی باشد، جمع می شود و چین و چروک هایی در مخاط معده ایجاد می شود، ولی بعد از خوردن غذا و پر شدن معده، این چین و چروکها باز میشوند. خوردن صبحانه را جدی بگیرید

معده انسان وقتی خالی باشد، جمع می شود و چین و چروک هایی در مخاط معده ایجاد می شود،
ولی بعد از خوردن غذا و پر شدن معده، این چین و چروکها باز میشوند.

خوردن صبحانه را جدی بگیرید