رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محمد کاظمی: فیلترینگ تلگرام را به مصلحت کشور نمی‌دانم

محمد کاظمی، نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: به عنوان عضو ناظر مجلس در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، فیلترینگ تلگرام را به مصلحت کشور نمی‌دانم /ایرنا

محمد کاظمی، نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
به عنوان عضو ناظر مجلس در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، فیلترینگ تلگرام را به مصلحت کشور نمی‌دانم /ایرنا