رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ارائه گزارش مسئول شهرستان خمین به فرزند حسن خمینی

ارائه گزارش مسئول شهرستان خمین به فرزند حسن خمینی صفحه «خورشید خمین» با انتشار این تصویر نوشته: دیداری صمیمانه در محضر حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد آقا خمینی و ارایه گزارش فاز یک تکمیل شده و فازهای دوم و سوم در دست اجرای مجتمع بزرگ فرهنگی اجتماعی. ورزشی پزشکی.وگردشگری خورشید خمین و ابراز […]

ارائه گزارش مسئول شهرستان خمین به فرزند حسن خمینی

صفحه «خورشید خمین» با انتشار این تصویر نوشته:
دیداری صمیمانه در محضر حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد آقا خمینی و ارایه گزارش فاز یک تکمیل شده و فازهای دوم و سوم در دست اجرای مجتمع بزرگ فرهنگی اجتماعی. ورزشی پزشکی.وگردشگری خورشید خمین و ابراز خرسندی ایشان از انجام این کار بزرگ برای جوانان شهرستان خمین زادگاه حضرت امام ره و قول ایشان جهت بازدید از این مجتمع و دیدار با جوانان بسیار علاقمندبه ایشان و پدر گرامیشان حضرت آیت الله سید حسن خمینی در شهر اجدادیشان خمین.


جدیدترین خبرها