رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جنگنده‌های سعودی یک منزل مسکونی در شهر باقم استان صعده یمن را هدف قرار دادند

جنگنده‌های سعودی یک منزل مسکونی در شهر باقم استان صعده یمن را هدف قرار دادند که در پی آن ۹ غیر نظامی کشته شدند

جنگنده‌های سعودی یک منزل مسکونی در شهر باقم استان صعده یمن را هدف قرار دادند که در پی آن ۹ غیر نظامی کشته شدند


جدیدترین خبرها