رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ظریف در صفحه اینستاگرامش، خبر درگذشت خانم مژگان خطیبی رو داده

ظریف در صفحه اینستاگرامش، خبر درگذشت خانم مژگان خطیبی رو داده. همون بانویی که مشکل ریوی داشت و بعد از برجام بابت فضای تنفسی که بوجود اومده از ظریف تشکر می‌کرد

ظریف در صفحه اینستاگرامش، خبر درگذشت خانم مژگان خطیبی رو داده. همون بانویی که مشکل ریوی داشت و بعد از برجام بابت فضای تنفسی که بوجود اومده از ظریف تشکر می‌کرد


جدیدترین خبرها