رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۸۰ نایلون بیرون کشیده شده از شکم یک وال عظیم‌الجثه در سواحل تایلند.

۸۰ نایلون بیرون کشیده شده از شکم یک وال عظیم‌الجثه در سواحل تایلند. این وال در اثر تورم این کیسه‌های پلاستیکی در بطنش، تلف شد / رویترز

۸۰ نایلون بیرون کشیده شده از شکم یک وال عظیم‌الجثه در سواحل تایلند. این وال در اثر تورم این کیسه‌های پلاستیکی در بطنش، تلف شد / رویترز


جدیدترین خبرها