رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آنگلا مرکل صدراعظم ژرمن‌ها در تمرینات آلمان حاضر شد

آنگلا مرکل صدراعظم ژرمن‌ها در تمرینات آلمان حاضر شد و با اعضای این تیم دیدار کرد.

آنگلا مرکل صدراعظم ژرمن‌ها در تمرینات آلمان حاضر شد و با اعضای این تیم دیدار کرد.


جدیدترین خبرها