رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترزا می روز سه‌شنبه در مراسم افطار گروهی از مسلمانان

ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه در مراسم افطار گروهی از مسلمانان در یکی از مساجد این کشور شرکت کرد

ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه در مراسم افطار گروهی از مسلمانان در یکی از مساجد این کشور شرکت کرد


جدیدترین خبرها