رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عدم اعلام شماره شبا به منزله انصراف از سهام عدالت است

‍  عدم اعلام شماره شبا به منزله انصراف از سهام عدالت است رئیس سازمان خصوصی سازی: کسانی که تا آخر خرداد به سامانه سهام عدالت شماره شبای خود را اعلام نکنند با ارائه گزارش این سازمان به شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان منصرف معرفی می‌شوند  

‍  عدم اعلام شماره شبا به منزله انصراف از سهام عدالت است

رئیس سازمان خصوصی سازی:
کسانی که تا آخر خرداد به سامانه سهام عدالت شماره شبای خود را اعلام نکنند با ارائه گزارش این سازمان به شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان منصرف معرفی می‌شوند