رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یک فروند پهپاد متعلق به اسرائیل در بخش سوریه‌ای بلندی‌های جولان سقوط کرد

یک فروند پهپاد متعلق به اسرائیل در بخش سوریه‌ای بلندی‌های جولان در نزدیکی روستای «خدر» سقوط کرد

یک فروند پهپاد متعلق به اسرائیل در بخش سوریه‌ای بلندی‌های جولان در نزدیکی روستای «خدر» سقوط کرد