رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصویری جالب از هواداری که مادری مراکشی و پدری پرتغالی دارد.

تصویری جالب از هواداری که مادری مراکشی و پدری پرتغالی دارد. «مادرم مراکشی است و پدرم پرتغالی؛ بین مادر و پدرم نمی توانم انتخابی داشته باشم.»

تصویری جالب از هواداری که مادری مراکشی و پدری پرتغالی دارد.

«مادرم مراکشی است و پدرم پرتغالی؛ بین مادر و پدرم نمی توانم انتخابی داشته باشم.»