رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خاموشی‌های بی‌برنامه اینترنت کشور را دچار اختلال کرد

خاموشی‌های بی‌برنامه اینترنت کشور را دچار اختلال کرد این مشکل نارضایتی را در بین مشترکان شبکه اینترنت تلفن همراه و ثابت به وجود آورده است / ایران

خاموشی‌های بی‌برنامه اینترنت کشور را دچار اختلال کرد
این مشکل نارضایتی را در بین مشترکان شبکه اینترنت تلفن همراه و ثابت به وجود آورده است / ایران