رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گربه پیشگویی بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ قبل از پایان این رقابت‌ها مُرد!

گربه پیشگویی که نتایج بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را پیش بینی می‌کرد، قبل از پایان این رقابت‌ها مُرد!

گربه پیشگویی که نتایج بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را پیش بینی می‌کرد، قبل از پایان این رقابت‌ها مُرد!