رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاپیتان «امین امیرصادقی» بازداشت شد

کاپیتان «امین امیرصادقی» که چند روز پیش در برنامه «حالا خورشید» از فساد و عدم ایمنی پرواز برخی ایرلاین‌ها سخن گفته بود با انتشار ویدیویی در صفحه اینستاگرامش مدعی شد که بازداشت شده

کاپیتان «امین امیرصادقی» که چند روز پیش در برنامه «حالا خورشید» از فساد و عدم ایمنی پرواز برخی ایرلاین‌ها سخن گفته بود با انتشار ویدیویی در صفحه اینستاگرامش مدعی شد که بازداشت شده