رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یکی از کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰

یکی از کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ مشخص شد: محسن هاشمی رفسنجانی

یکی از کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ مشخص شد: محسن هاشمی رفسنجانی