رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدیر اجرایی انجمن متصدیان گردشگری روسیه :

مدیر اجرایی انجمن متصدیان گردشگری روسیه : بنا بر اعلام کمیته برگزاری رقابت های جام جهانی ٢٠١٨ ، این مسابقات بیش از ٨۵٠ میلیارد روبل به تولید ناخالص داخلی کشور کمک کرده است فقط بخش گردشگری در طول برگزاری جام جهانی بین ۴٠ تا ٧٠ میلیارد روبل درآمدزایی داشته است

مدیر اجرایی انجمن متصدیان گردشگری روسیه :

بنا بر اعلام کمیته برگزاری رقابت های جام جهانی ٢٠١٨ ، این مسابقات بیش از ٨۵٠ میلیارد روبل به تولید ناخالص داخلی کشور کمک کرده است

فقط بخش گردشگری در طول برگزاری جام جهانی بین ۴٠ تا ٧٠ میلیارد روبل درآمدزایی داشته است