رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر تازه آباد در استان کرمانشاه را لرزاند

زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر تازه آباد در استان کرمانشاه را لرزاند

زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر تازه آباد در استان کرمانشاه را لرزاند