رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آن خانم چادری، مادر شهید علیرضا پسندیده است

آن خانم چادری، مادر شهید علیرضا پسندیده است که در سی‌امین سالگرد شهادت فرزندش، رفته و سالنی را کرایه کرده تا رضا سیدنیای و گروه دف نوازان مهربانو داروَگ اجرای کنسرت داشته باشند

آن خانم چادری، مادر شهید علیرضا پسندیده است که در سی‌امین سالگرد شهادت فرزندش، رفته و سالنی را کرایه کرده تا رضا سیدنیای و گروه دف نوازان مهربانو داروَگ اجرای کنسرت داشته باشند