رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تحویل ۵فروند هواپیمای مسافربری جدید «ای تی آر»

وزیر راه، تحویل ۵فروند هواپیمای مسافربری جدید «ای تی آر» که صبح امروز وارد تهران شد را نشانه ای از تدبیر، گفت وگوی سازنده با جهان و اقدامی مثبت از سوی اتحادیه اروپا در ایفای تعهداتش برشمرد /ایرنا

وزیر راه، تحویل ۵فروند هواپیمای مسافربری جدید «ای تی آر» که صبح امروز وارد تهران شد را نشانه ای از تدبیر، گفت وگوی سازنده با جهان و اقدامی مثبت از سوی اتحادیه اروپا در ایفای تعهداتش برشمرد /ایرنا