رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر ارتباطات: انتظارها از پیام‌رسان‌های داخلی بیش از حد توان آنهاست.

وزیر ارتباطات: انتظارها از پیام‌رسان‌های داخلی بیش از حد توان آنهاست. آذری جهرمی وزیر ارتباطات: پیام‌رسان‌های داخلی با ظرفیتی که در شرایط کنونی دارند، توانستند جذب مخاطب ١٠ میلیونی داشته باشند اما تصوری که برخی موافقان فیلتر تلگرام از این پیام رسانها ساختند، واقعی نبود؛ ما از همان ابتدا نیز به مجلس اعلام کردیم که […]

وزیر ارتباطات: انتظارها از پیام‌رسان‌های داخلی بیش از حد توان آنهاست.

آذری جهرمی وزیر ارتباطات:

پیام‌رسان‌های داخلی با ظرفیتی که در شرایط کنونی دارند، توانستند جذب مخاطب ١٠ میلیونی داشته باشند اما تصوری که برخی موافقان فیلتر تلگرام از این پیام رسانها ساختند، واقعی نبود؛ ما از همان ابتدا نیز به مجلس اعلام کردیم که ظرفیت این پیام‌رسان‌ها حدود ١۵ میلیون نفر است