رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مشاور ارشد وزیرخارجه آمریکا، نماینده ویژه ترامپ در امور ایران می‌شود

مشاور ارشد وزیرخارجه آمریکا، نماینده ویژه ترامپ در امور ایران می‌شود یک سایت نزدیک به محافظه‌کاران آمریکایی گزارش داده «برایان هوک»قرار است نماینده ویژه ترامپ در امور ایران شود

مشاور ارشد وزیرخارجه آمریکا، نماینده ویژه ترامپ در امور ایران می‌شود

یک سایت نزدیک به محافظه‌کاران آمریکایی گزارش داده «برایان هوک»قرار است نماینده ویژه ترامپ در امور ایران شود