رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


احمدی نژاد، استخوان در گلوی آقایان شده است / در دوره سياهش می شد اين حرفها را زد؟

احمدی نژاد، استخوان در گلوی آقایان شده است / در دوره سياهش می شد اين حرفها را زد؟ عباس عبدی: ویدیوی احمدی‌نژاد درباره ضرورت استعفای روحانی رادیدم. تاسف خوردم؛ اگر در دوره سیاهش کسی می‌توانست چنین سخنی راعلیهش بزند و به روز سیاه نشانده نشود، احتمالا الان وضع خوبی داشتیم. استخوان احمدی‌نژاد در گلوی آقایان، […]

احمدی نژاد، استخوان در گلوی آقایان شده است / در دوره سياهش می شد اين حرفها را زد؟

عباس عبدی: ویدیوی احمدی‌نژاد درباره ضرورت استعفای روحانی رادیدم. تاسف خوردم؛ اگر در دوره سیاهش کسی می‌توانست چنین سخنی راعلیهش بزند و به روز سیاه نشانده نشود، احتمالا الان وضع خوبی داشتیم.

استخوان احمدی‌نژاد در گلوی آقایان، محصول رفتار غیراصولی و نابخردانه است. مبارکشان. مجبورند تحمل کنند هر چند درد دارد