رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعلام تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه باعث کاهش ارزش روبل شد

اعلام تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه باعث کاهش ارزش روبل شد به طوری که واحد ملی پول روسیه به پایین‌ترین سطح در دو سال اخیر خود رسیده

اعلام تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه باعث کاهش ارزش روبل شد به طوری که واحد ملی پول روسیه به پایین‌ترین سطح در دو سال اخیر خود رسیده