رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مصطفی باقری: ولی الله رستمی نژاد، دست فروش خرم آبادی به سمت رییس شورای شهر خرم آباد رسید

مصطفی باقری: ولی الله رستمی نژاد، دست فروش خرم آبادی که با رای مردم وارد شورای شهر شد، با رای اعضای شورا به سمت رییس شورای شهر خرم آباد رسید/ جماران

مصطفی باقری: ولی الله رستمی نژاد، دست فروش خرم آبادی که با رای مردم وارد شورای شهر شد، با رای اعضای شورا به سمت رییس شورای شهر خرم آباد رسید/ جماران