رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عمار حکیم در دیدار سفیر آمریکا در بغداد: تحریم‌‌ها علیه ایران را مردود می‌دانیم

عمار حکیم در دیدار سفیر آمریکا در بغداد: تحریم‌‌ها علیه ایران را مردود می‌دانیم

عمار حکیم در دیدار سفیر آمریکا در بغداد: تحریم‌‌ها علیه ایران را مردود می‌دانیم