رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوی کاخ سفید: اگر آنکارا کشیش آمریکایی متهم به جاسوسی را آزاد کند، شاید تحریم‌های ترکیه لغو شود

سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید: اگر آنکارا کشیش آمریکایی متهم به جاسوسی را آزاد کند، شاید تحریم‌های ترکیه لغو شود کاهش ارزش پول ملی ترکیه در روزهای قبل ارتباطی به آمریکا ندارد/ایران

سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید:
اگر آنکارا کشیش آمریکایی متهم به جاسوسی را آزاد کند، شاید تحریم‌های ترکیه لغو شود
کاهش ارزش پول ملی ترکیه در روزهای قبل ارتباطی به آمریکا ندارد/ایران