رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس سابق سیا: ترامپ تفرقه افکن‌ ترین رئیس جمهور آمریکاست

رئیس سابق سیا: ترامپ تفرقه افکن‌ ترین رئیس جمهور آمریکاست جان برنان اقدامات همراه با قلدری دونالد ترامپ را برای اعتبار و وجهه آمریکا در جهان خطرناک دانست و او را تفرقه افکن‌ترین رئیس جمهوری دانست که آمریکا تاکنون به خود دیده است.

رئیس سابق سیا: ترامپ تفرقه افکن‌ ترین رئیس جمهور آمریکاست

جان برنان اقدامات همراه با قلدری دونالد ترامپ را برای اعتبار و وجهه آمریکا در جهان خطرناک دانست و او را تفرقه افکن‌ترین رئیس جمهوری دانست که آمریکا تاکنون به خود دیده است.