رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جهانگیری: بین بانک و گمرک و نظام توزیع هماهنگی نبود.

جهانگیری: بین بانک و گمرک و نظام توزیع هماهنگی نبود. به دلیل همین ناهماهنگی ده‌ها میلیارد دلار پرونده از گذشته داریم که ارز گرفته‌اند و مشخص نیست که با این ارز کالا وارد کشور کرده‌اند/ایرنا

جهانگیری: بین بانک و گمرک و نظام توزیع هماهنگی نبود. به دلیل همین ناهماهنگی ده‌ها میلیارد دلار پرونده از گذشته داریم که ارز گرفته‌اند و مشخص نیست که با این ارز کالا وارد کشور کرده‌اند/ایرنا