رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محموداحمدی‌نژاد در نامه‌ای به رهبرانقلاب

محموداحمدی‌نژاد در نامه‌ای به رهبرانقلاب با اشاره به شرایط جسمی بقایی در زندان، درخواست کرد ضمن پذیرش اعاده دادرسی، نسبت به برقراری امکان تماس تلفنی بقایی با خانواده و مرخصی وی اقدام نمایند. /ایلنا

محموداحمدی‌نژاد در نامه‌ای به رهبرانقلاب با اشاره به شرایط جسمی بقایی در زندان، درخواست کرد ضمن پذیرش اعاده دادرسی، نسبت به برقراری امکان تماس تلفنی بقایی با خانواده و مرخصی وی اقدام نمایند. /ایلنا