رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدیرکل دفترموسیقی وزارت ارشاد: محمد معتمدی مطلقا ممنوع‌الکار نیست

مدیرکل دفترموسیقی وزارت ارشاد: محمد معتمدی مطلقا ممنوع‌الکار نیست علی ترابی در واکنش به اظهارات معتمدی مبنی بر ممنوع‌الکار شدنش ازسوی پلیس اماکن،گفت: اداره اماکن به موضوع هنرمندان و افراد ورودنمیکند

مدیرکل دفترموسیقی وزارت ارشاد: محمد معتمدی مطلقا ممنوع‌الکار نیست

علی ترابی در واکنش به اظهارات معتمدی مبنی بر ممنوع‌الکار شدنش ازسوی پلیس اماکن،گفت: اداره اماکن به موضوع هنرمندان و افراد ورودنمیکند