رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


همراه با فیلم های سینمایی و تلویزیونی (جمعه ۲۳ شهریور ماه)

همراه با فیلم های سینمایی و تلویزیونی (جمعه ۲۳ شهریور ماه) فیلم سینمایی «یتیم‌خانه ایران»، ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه فیلم سینمایی «جزیره شاتر»، ساعت ۱۵ از شبکه نمایش فیلم سینمایی «شب بارانی»، ساعت ۱۶ از شبکه یک فیلم سینمایی «آن‌سوی اقیانوس»، ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه دو فیلم سینمایی «افق»، ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه افق […]

همراه با فیلم های سینمایی و تلویزیونی (جمعه ۲۳ شهریور ماه)

فیلم سینمایی «یتیم‌خانه ایران»، ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه

فیلم سینمایی «جزیره شاتر»، ساعت ۱۵ از شبکه نمایش

فیلم سینمایی «شب بارانی»، ساعت ۱۶ از شبکه یک

فیلم سینمایی «آن‌سوی اقیانوس»، ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه دو

فیلم سینمایی «افق»، ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه افق

فیلم سینمایی «رویای شفاف»، ساعت ۱۹ از شبکه سه

فیلم تلویزیونی «تنهایی»، ساعت ۲۱ از شبکه چهار

فیلم سینمایی «دستکش»، ساعت۲۳:۳۰ از شبکه دو