رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر ارتباطات: برخی از شرکتهای ارزش افزوده در ۵ماه اخیر حدود ۲۲میلیارد تومان از مردم كلاهبرداری كرده اند

وزیر ارتباطات: برخی از شرکتهای ارزش افزوده در ۵ماه اخیر حدود ۲۲میلیارد تومان از مردم كلاهبرداری كرده اند

وزیر ارتباطات: برخی از شرکتهای ارزش افزوده در ۵ماه اخیر حدود ۲۲میلیارد تومان از مردم كلاهبرداری كرده اند