رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در لندن:

حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در لندن:سفارت ایران از دولت انگلیس درخواست کرد که با شناسایی اعضای ‘گروه تروریستی الاحواز’، فعالیت آنها را ممنوع و از این کشور اخراج کند.

حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در لندن:سفارت ایران از دولت انگلیس درخواست کرد که با شناسایی اعضای ‘گروه تروریستی الاحواز’، فعالیت آنها را ممنوع و از این کشور اخراج کند.