رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترامپ در انتقاد از ونزوئلا: سوسیالیزم هرجا رفته، فساد و فقر و فلاکت به‌بار آورده

ترامپ در انتقاد از ونزوئلا: سوسیالیزم هرجا رفته، فساد و فقر و فلاکت به‌بار آورده دوربین تلویزیون سازمان ملل بلافاصله هیات نمایندگی کشور سوئد را نشان داد که نمونه موفق دولت رفاه و سوسیال دموکراسی است

ترامپ در انتقاد از ونزوئلا: سوسیالیزم هرجا رفته، فساد و فقر و فلاکت به‌بار آورده

دوربین تلویزیون سازمان ملل بلافاصله هیات نمایندگی کشور سوئد را نشان داد که نمونه موفق دولت رفاه و سوسیال دموکراسی است