رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: وزیر صمت در جلسه امروز که قرار بود استیضاح وی مطرح شود،‌ حضور نیافت

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: وزیر صمت در جلسه امروز که قرار بود استیضاح وی مطرح شود،‌ حضور نیافت/ بر این اساس مقرر شد تکلیف وزیر را شخص رئیس جمهور تا یکشنبه مشخص کند /فارس

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: وزیر صمت در جلسه امروز که قرار بود استیضاح وی مطرح شود،‌ حضور نیافت/ بر این اساس مقرر شد تکلیف وزیر را شخص رئیس جمهور تا یکشنبه مشخص کند /فارس