رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نوبخت از مردم عذرخواهی کرد

نوبخت از مردم عذرخواهی کرد معاون رییس‌جمهور ضمن عذرخواهی از مردم و تولیدکنندگان گفت: ما بابت نوسانات قیمت در مدت اخیر شرمنده مردم هستیم.

نوبخت از مردم عذرخواهی کرد

معاون رییس‌جمهور ضمن عذرخواهی از مردم و تولیدکنندگان گفت: ما بابت نوسانات قیمت در مدت اخیر شرمنده مردم هستیم.