رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توضیح وزیر بهداشت درباره ماجرای داروی بیماران SMA و کلیپی که پخش شد

توضیح وزیر بهداشت درباره ماجرای داروی بیماران SMA و کلیپی که پخش شد دولت و مجلس پولی کنار نگذاشته اند بلد نیستم وعده دروغ بدهم

توضیح وزیر بهداشت درباره ماجرای داروی بیماران SMA و کلیپی که پخش شد

دولت و مجلس پولی کنار نگذاشته اند بلد نیستم وعده دروغ بدهم