رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خرازی: تصویب CFT روابط اقتصادی ایران با جهان راهموارتر می کند

خرازی: تصویب CFT روابط اقتصادی ایران با جهان راهموارتر می کند رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: اگر لایحهCFT تصویب شود، می تواند جلوی سوء استفاده ها را بگیرد و در عین حال در جهت عادی شدن روابط اقتصادی ما با جهان کمکی بزرگ باشد./ ایرنا

خرازی: تصویب CFT روابط اقتصادی ایران با جهان راهموارتر می کند

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: اگر لایحهCFT تصویب شود، می تواند جلوی سوء استفاده ها را بگیرد و در عین حال در جهت عادی شدن روابط اقتصادی ما با جهان کمکی بزرگ باشد./ ایرنا