رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آلودگی هوا مدارس کرمان را تعطیل کرد

آلودگی هوا مدارس کرمان را تعطیل کرد مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان گفت: به واسطه افزایش میزان آلودگی هوا، کلیه مدارس شهر کرمان، فهرج و ریگان امروز تعطیل است.

آلودگی هوا مدارس کرمان را تعطیل کرد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان گفت:

به واسطه افزایش میزان آلودگی هوا، کلیه مدارس شهر کرمان، فهرج و ریگان امروز تعطیل است.