رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جلسه شبانه تاج و کی‌روش برای بازگشت سردار به تیم ملی

جلسه شبانه تاج و کی‌روش برای بازگشت سردار به تیم ملی کی‌روش شب گذشته در نشست با تاج مشکلات سردار آزمون را به وی منتقل کرد و رئیس فدراسیون نیز قول مساعد داد تا همه گونه کمک برای حضور آزمون در اردوی تیم ملی را انجام دهد. او باوجود دعوت به اردوی قبلی در تمرینات […]

جلسه شبانه تاج و کی‌روش برای بازگشت سردار به تیم ملی

کی‌روش شب گذشته در نشست با تاج مشکلات سردار آزمون را به وی منتقل کرد و رئیس فدراسیون نیز قول مساعد داد تا همه گونه کمک برای حضور آزمون در اردوی تیم ملی را انجام دهد. او باوجود دعوت به اردوی قبلی در تمرینات حاضر نشد /فارس