رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: نیمی از جمعیت کشور سبد کالای حمایتی دریافت خواهند کرد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: نیمی از جمعیت کشور سبد کالای حمایتی دریافت خواهند کرد /ایرنا

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: نیمی از جمعیت کشور سبد کالای حمایتی دریافت خواهند کرد /ایرنا