رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرمانده انتظامی پایتخت: کمین ماموران پلیس در تهران ممنوع بوده

فرمانده انتظامی پایتخت: کمین ماموران پلیس در تهران ممنوع بوده و اگر موردی توسط مردم به ۱۹۷ گزارش شود، برخورد خواهیم کرد /فردا، پیشرفته‌ترین مرکز کنترل ترافیک کشور در تهران افتتاح می‌شود /ایلنا

فرمانده انتظامی پایتخت: کمین ماموران پلیس در تهران ممنوع بوده و اگر موردی توسط مردم به ۱۹۷ گزارش شود، برخورد خواهیم کرد /فردا، پیشرفته‌ترین مرکز کنترل ترافیک کشور در تهران افتتاح می‌شود /ایلنا