رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پلیس قلابی در کنگان دستگیر شد

پلیس قلابی در کنگان دستگیر شد کارمند یک فروشگاه در کنگان بوشهر با پوشیدن لباس پلیس قصد کلاهبرداری داشت پلیس در میان مسافران یک اتوبوس به وی مشکوک شد و به بررسی مدارکش اقدام کرد/ گناوه پورت

پلیس قلابی در کنگان دستگیر شد

کارمند یک فروشگاه در کنگان بوشهر با پوشیدن لباس پلیس قصد کلاهبرداری داشت
پلیس در میان مسافران یک اتوبوس به وی مشکوک شد و به بررسی مدارکش اقدام کرد/ گناوه پورت