رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ارز دانشجویی برای دانشجویان آزاد و بورسیه همچنان به نرخ ۴۲۰۰ قابل عرضه هست

ارز دانشجویی برای دانشجویان آزاد و بورسیه همچنان به نرخ ۴۲۰۰ در شعب بانک های ملی و تجارت و سایر بانک های عامل عرضه می‌شود. ارز دانشجویی به صورت حواله و اسکناس قابل عرضه است.  

ارز دانشجویی برای دانشجویان آزاد و بورسیه همچنان به نرخ ۴۲۰۰ در شعب بانک های ملی و تجارت و سایر بانک های عامل عرضه می‌شود. ارز دانشجویی به صورت حواله و اسکناس قابل عرضه است.

 


جدیدترین خبرها