رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قیمت هر بشکه نفت برنت با ۴۱ سنت افزایش به ٨٤ دلار و ۳۲ سنت رسید.

قیمت هر بشکه نفت برنت با ۴۱ سنت افزایش به ٨٤ دلار و ۳۲ سنت رسید. نفت خام آمریکا نیز با ۴۰ سنت افزایش به ٧٤ دلار و ۶۹ سنت رسید.

قیمت هر بشکه نفت برنت با ۴۱ سنت افزایش به ٨٤ دلار و ۳۲ سنت رسید.

نفت خام آمریکا نیز با ۴۰ سنت افزایش به ٧٤ دلار و ۶۹ سنت رسید.


جدیدترین خبرها