رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل استعفاء کرد

هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل استعفاء کرد /رویترز

هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل استعفاء کرد /رویترز