رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پلمپ صرافی های ایرانی در گرجستان

پلمپ صرافی های ایرانی در گرجستان شنیده میشود عصر امروز پلیس گرجستان تمامی صرافی های ایرانی را پلمپ وآنها را ازنقل وانتقال ارز منع کرده است/بورس نیوز

پلمپ صرافی های ایرانی در گرجستان

شنیده میشود عصر امروز پلیس گرجستان تمامی صرافی های ایرانی را پلمپ وآنها را ازنقل وانتقال ارز منع کرده است/بورس نیوز