رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


می دونید چرا صربستان این تصمیم را گرفته؟

می دونید چرا صربستان این تصمیم را گرفته؟ ‏از ۴۵هزار ایرانی که به صربستان رفته‌اند، ۱۰هزار نفر برنگشته‌اند، حدود ۲۵درصد!

می دونید چرا صربستان این تصمیم را گرفته؟

‏از ۴۵هزار ایرانی که به صربستان رفته‌اند، ۱۰هزار نفر برنگشته‌اند، حدود ۲۵درصد!